APR Greenhouses

 
סקירה

תיאור

צרכנים דורשים יותר ויותר איכות משופרת בתוצרת החקלאית. חקלאות "תחת פלסטיק" יכולה לספק דרישה זו עם מבנה שעומד בתנאי מזג אוויר קשים (קור, רוח, גשם, ברד, שלג), ואשר כולל את הטכנולוגיה הדרושה (חימום, אוורור, אדים, רשת, CO2) כדי להשיג את התנאים האופטימליים להתפתחות היבול.

מבני חממה מודרניים, יעילים טכנולוגית, פונקציונליים ומיועדים לחקלאות אינטנסיבית זמינים לשימוש מידי.

שיטת הבניה וההרכבה של חממות APR מבוצעת על הקרקע, מה שמפשט את העבודה, ממזער סכנות עובדים ומפחיתה את מספר התפעולים המיוחדים.

השיטה כוללת הנחת יסודות, הקמה וחיבור העמודים לצנרת המשמשת כתמיכה והדרכה להרכבה ולהקמת מנהרות שלמות לאחר מכן.

APR2 APR3 Net2 APR1