בתי רשת

 
סקירה

תיאור

בית רשת הינו מבנה המורכב מחלקים חלולים מגולוונים, חוטי פלדה וגדילים, המכוסה ברשת מתכת.

חממה זולה הממקסמת את השימוש במקום ומתאימה עצמה לכול סוג של קרקע וטופוגרפיה.

Net4 Net5 Net6 Net7