סינון מים
טיפול במים
השקיה
פרויקטים בחקלאות

Watertech WW

 
סקירה

תיאור

מתקן לטיפול במי שפכים  Azud Watertech WW עם טכנולוגיית MBBR העומדת בתקני איכות הסביבה להפטרות משפכים עירוניים ותעשייתיים.

טכנולוגית MBBR מבוססת על צמיחה של ביומסה (biomass) בתומכים פלסטיים (נושאים) המפוזרים בנוזלים המעורבבים עם מגיב ביולוגי. נושאים אלו מספקים ריכוז גבוה יותר של מיקרואורגניזמים ליחידת נפח מאשר מערכת קונבנציונלית כדי להגיע לאיכות שפכים גבוהה בשטח יישום מינימלי.

 • טכנולוגית MBBR למי שפכים הינה טכנולוגיה יציבה ביולוגית כנגד שיאי עומס וספיקה ומתרחבת בקלות ללא צורך בעבודות אזרחיות (נדרש רק להגביר את אחוז הנושאים במגיב הביולוגי). יחס קיבולת הטיפול/שטח גבוה יותר מאשר במערכת הקונבנציונלית.
 • הפעלה עצמאית מלאה המבטיחה מים איכותיים והגנה מקסימלית לציוד, ללא צורך בסגל עובדים קבוע.
 • מתקן קומפקטי, מודולרי, הכולל התקנה והפעלה פשוטות ומידיות, ללא צורך ברשות הנדסה אזרחית ועיכובים.
 • כל ציוד הבקרה והציוד האלקטרו-מכני הדרושים לכל תהליך הטיהור משולבים במודול אחד.
 • ההתקנה אינה דורשת יסודות מורכבים. נגישותה קלה לכל רכיבי המערכת.

 

Water-Purification_Watertech-WW_pic

 
פתרון

watertech-ww

 
קריטריונים תכנוניים
 • ביצועי המערכת הדרושים. הגדרת דרגת הפחתת המזהמים הדרושה כדי להגיע לגבולות הסילוק או השימוש החוזר שנקבעו על ידי הארגונים האזוריים או רשויות המים.
 • שיעורי הספיקה. דוחות ספיקה יומית וספיקה בשעת שיא של מי שפכים בהם יש לטפל.
 • עלויות השקעה. דוחות עבור עלות הקרקע (מיקום המתקן), השטח הזמין והשטח הנדרש למתקן הטיפול במי שפכים.
 • עלויות תפעול. צריכת חשמל, עלויות ניהול פסולת, תחזוקה, ועוד.
 • פשטות תפעול ואחזקה. יש לקחת בחשבון האם קיים צוות מקצועי הזמין לביצוע מעקב, הפעלה ותחזוקה של המתקן.
 • השפעה סביבתית. השפעה חזותית של ההתקנה, אפשרות לעבודות אזרחיות, מטרד (ריחות ורעש).
 
טכנולוגיה

 

WW_LINE_OF_SLUDGE

קו הבוצה

טיפול בבוצה שנוצרת מהטיפולים הראשוניים והמשניים כדי להפחית התססה ונפח. הטיפול יכול להשתמש בטכניקות שונות: ריכוז או עיבוי/הסמכה, איכול, ייבוש, שריפה או סילוק.

 

WW_PRETREATMENT

טיפול מקדים

מערכת של מעקות ורשתות תוף מסתובבות מנטרלים חומרים פזורים גסים (פלסטיק, סמרטוטים, עלים) וחול, שומנים ושמנים היכולים לגרום סתימות או נזק לצנרת ולציוד אלקטרומכני, כמו גם להפריע לתפעול התקין של תהליכים בכיוון הזרם. בשלב זה קיימים תהליכים מפותחים של הומוגניזציה ונטרול של מי השפכים.

 

WW_PRIMARY

WW_SECONDARY

 • טיפול ראשוני: השלב המסלק מוצקים מרחפים, חול, גריז ושמנים שסולקו בטיפול המקדים (בדרך כלל מטהר ראשוני). אם כמות הקולואידים במי השפכים גבוהה, משתמשים במינונים של חומרי קרישה והתגבשות כדי לשקע אותם.
 • טיפול שניוני: שלב ראשי המגדיר את שיטת הטיפול, בו מגיב ביולוגי מסיר חומר אורגני מתכלה שלא הוסר בטיפולים הקודמים דרך התפתחות מיקרואורגניזמים בתנאים הולמים של חמצן וחומרים מזינים, כמו גם שימוש בחומר האורגני כמזון עבור מיקרואורגניזמים כדי לסנתז מיקרואורגניזמים חדשים. בתהליך ההטמעה של חומר אורגני נוצר בוץ ניתן לשיקוע, אשר נפרד מהמים המטופלים במטהר משני. חלק מבוץ זו ממוחזר למגיב הביולוגי וחלקים אחרים נפרקים למערכת הטיפול בבוץ.
  תהליכים ביולוגיים אוויריים מחולקים בתרבית פיזור (מיקרואורגניזמים נותרים מרחפים במי השפכים) ובתרבית קבועה (מיקרואורגניזמים הנדבקים לתומך ויוצרים ביופילם).
 • טיפול שלישוני: שלב נוסף בתהליך הטיפול במי השפכים להפחתת רמות של חומר אורגני שאינו מתכלה ומלחים לא אורגניים (חנקן וזרחן) עד למגבלות השחרור הדרושות (בדרך כלל בהליכים ביולוגיים חסרי חמצן). מאחר וטיפול שלישוני נחשב גם כטיפול לשימוש חוזר, סינון וחיטוי של המים יוצרים מי קולחים המתאימים לשימוש נוסף.
 
מפרטים טכניים