סינון מים
טיפול במים
השקיה
פרויקטים בחקלאות

טיפול במים

מעין ווטרטק מתמחה באפיון, תכנון, אספקה והתקנה, של מערכות טיפול וטיהור מים מודולריות מתקדמות ויעילות. המערכות מורכבות ומוצבות במכולות או על סקידים ומותאמות להפעלה ותחזוקה מינימליות ופשוטות. המערכות משמשות למגוון שימושים רחב הנדרש כיום בחקלאות, בתעשיה
ובמי השתיה כגון: טיהור שפכים להשקיה ולתעשיה, טיפול בהפחתת מליחות מים להשקיה, התפלה, שימוש חוזר במים ומערכות סינון וטיפול במים סולאריות ניידות.