Azud MBTech, טפטפת ננעצת אל-נגר מווסתת

 
סקירה

תיאור

Azud MBTech עומדת בכל הקריטריונים של טפטפת הכוללת אל-נגר ומווסתת בטפטפת מחוררת אחת, המספקת לכל מתקן ספיקה קבועה שאינה תלויה בלחץ. זו טפטפת אידיאלית עבור יבולים הדורשים דיוק מרבי לצורך דישון.

דגמים: 2L, 3L, 4L, 8L, 12L.

MBTECH

 
מפרטים טכניים