Azud Line, טפטפת שטוחה מודבקת בצינור טפטוף דק דופן

 
סקירה

תיאור

Azud Line הינו צינור טפטוף דק דופן עם טפטפת משולבת המציע אמינות מרבית ליבולים עונתיים. הוא בר קיימא, עמיד יותר לסתימות, מדויק יותר, ואחיד יותר במשך תהליך ההשקיה. המסנן של צינור הטפטוף מצויד במערכת הגנה משולשת ייחודית המונעת מחלקיקים מלהיכנס לצינור הטפטוף ולגרום לסתימות.

דגמים Ø 16 : 0.8 L, 1.2 L,1.6 L, 2.5 L, 3.8 L

עובי נומינלי: 0.20 מ"מ, 0.25 מ"מ, 0.30 מ"מ, 0.35 מ"מ, 0.38 מ"מ, 0,40 מ"מ, 0.45 מ"מ, 0.60 מ"מ.

דגמים Ø 22: 0.8 L, 1.2 L, 1.6 L, 2.5 L, 3.8 L.

עובי נומינלי: 0.20 מ"מ, 0.25 מ"מ, 0.30 מ"מ, 0.35 מ"מ,

0.38 מ"מ, 0,40 מ"מ, 0.45 מ"מ, 0.60 מ"מ.

AZUD_LINE_02

 
מפרטים טכניים