סינון מים
טיפול במים
השקיה
פרויקטים בחקלאות

 
סרטונים

 
תערוכת אגריטק- 2018

 
אירוע חנוכת אתר

 
תערוכת ווטק -ספטמבר 2017

 
פרויקט סין 2016

 
תערוכת ווטק 2015

 
אגריטך 2015

 
פרויקט סין 2015

 
מו"פ ערבה - 2014

 
מו"פ ערבה - 2013

 
אגריטך 2012

 
מו"פ ערבה -2012

 
ווטק ישראל 2011

 
מו"פ ערבה 2011

 
תמונות מפרויקטים שונים